Trénování paměti a Deskohraní pro děti a mládež – říjen