Historie

Městská lidová knihovna v Oseku byla po Barákově lidové knihovně v Duchcově založené roku 1897, druhou českou veřejnou knihovnou na hornickém severu. Jejím zakladatelem byl horník Václav Draxl, pozdější redaktor a poslanec, jeden z nejbližších spolupracovníků dr.Vrbenského. Dne 13. března 1898 předložil poprvé svůj záměr na důvěrné schůzi, kde navrhl, jak bylo zvykem, spojit dosavadní knihovny českých spolků a dát je „k obecnému užívání“. Přípravné práce zajišťovali Draxl společně s Fr. Pavlíčkem, Josefem a Aloisem Šeflovými a dalšími. 

Spolek neodvislých socialistů Osvěta věnoval 262 svazků, Sokol Rýzmburský 145 a místní odbor Národní jednoty Severočeské 113 svazků. 

Dne 5. května 1898 byla přijata základní úmluva a spolek Osvěta se stal jakýmsi garantem další činnosti. Předsedou knihovny byl zvolen Václav Draxl, knihovníky Fr. Kaftan, Fr. Pavlíček, J. Šefl a E. Pauza, revizory G. Podolka a E. Guhry. 

Během prvního roku své existence zaznamenala knihovna 709 výpůjček a měla 103 stálých čtenářů. 

Už v následujícím roce prošla tíživým obdobím, neboť při úředním zásahu proti severočeským anarchistům byl rozpuštěn také spolek Osvěta. Správu knihovny převzala pro další léta Národní jednota severočeská. Po pěti letech přijala nový název „Česká lidová knihovna Palacký“. Již od založení měla své sídlo ve spolkové místnosti hostince U Jíšů. Půjčovalo se ve středu večer od 20 — 22 hod. a v neděli dopoledne od 08 — 10 hodin. 

Legitimace stála 20 haléřů jednou provždy a příspěvek za vypůjčení knihy byl dobrovolný… 

Po více než sto letech by Městskou knihovnu v Oseku její nadšení zakladatelé jistě nepoznali. 

V současné době je knihovna plně automatizovaná. 

Čtenáři si mohou pomocí modulu OnLine katalogu vyhledávat knihy dle autora, názvu a klíčového slova. Mohou si zjistit, zda kniha je k dispozici nebo půjčená. V případě, že kniha je půjčená, mohou požádat o její rezervaci. Tento modul nabízí čtenářům veškeré informace o elektronicky zpracovaném knižním fondu. 

Modernizací knihovny včetně Internetu poskytujeme čtenářům a občanům širokou síť informací.